Một đoàn tàu dài 70m đi qua một chiếc cầu hết 2 phút 15 giây với vận tốc 18km/h. Hỏi chiếc cầu đó dài bao nhiêu mét?

Một đoàn tàu dài 70m đi qua một chiếc cầu hết 2 phút 15 giây với vận tốc 18km/h. Hỏi chiếc cầu đó dài bao nhiêu mét?
Viết một bình luận