Một đội có 15 xe gồm 3 loại: loại 4 bánh chở 5 tấn, loại 6 bánh chở 8 tấn và loại 6 bánh chở 10 tấn. Đội xe có thể cùng lúc c

Một đội có 15 xe gồm 3 loại: loại 4 bánh chở 5 tấn, loại 6 bánh chở 8 tấn và loại 6 bánh chở 10 tấn. Đội xe có thể cùng lúc chở được 121 tấn hàng. Hỏi mỗi loại ô tô có mấy chiếc, biết tất cả có 86 bánh xe.
Các tiền bối giúp em với!!!!

2 bình luận về “Một đội có 15 xe gồm 3 loại: loại 4 bánh chở 5 tấn, loại 6 bánh chở 8 tấn và loại 6 bánh chở 10 tấn. Đội xe có thể cùng lúc c”

 1. Giả sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là:
  6 x 18 = 108 ( tấn )
  Số tấn so với thực tế dôi ra là:
  108 – 101 = 7 ( tấn )
  Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn.
  Số xe 5 tấn là:
  7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe )
  Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là:
  5 x 7 = 35 ( tấn )
  Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là:
  101 – 35 = 66 ( tấn )
  Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là:
  106 – ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh )
  Số xe 6 tấn là:
  18 – 7 = 11 ( xe )
  Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là:
  6 x 11 = 66 ( bánh )
  So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là:
  78 – 66 = 12 ( bánh )
  12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh.
  Vậy số xe 8 bánh là:
  12 : ( 8-6 ) 6 ( xe )
  Số xe 6 bánh là:
  11 – 6 = 5 ( xe )
  Đáp số:
  7 xe 4 bánh chở 5 tấn
  5 xe 6 bánh chở 6 tấn
  Mong cho tui câu trả lời hay nhất 
  please
   

  Trả lời
 2. Giả sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là:
  6 x 18 = 108 ( tấn )
  Số tấn so với thực tế dôi ra là:
  108 – 101 = 7 ( tấn )
  Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn.
  Số xe 5 tấn là:
  7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe )
  Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là:
  5 x 7 = 35 ( tấn )
  Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là:
  101 – 35 = 66 ( tấn )
  Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là:
  106 – ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh )
  Số xe 6 tấn là:
  18 – 7 = 11 ( xe )
  Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là:
  6 x 11 = 66 ( bánh )
  So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là:
  78 – 66 = 12 ( bánh )
  12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh.
  Vậy số xe 8 bánh là:
  12 : ( 8-6 ) 6 ( xe )
  Số xe 6 bánh là:
  11 – 6 = 5 ( xe )
  Đáp số:
  7 xe 4 bánh chở 5 tấn
  5 xe 6 bánh chở 6 tấn
  Mong cho tui câu trả lời hay nhất 
  please

  Trả lời

Viết một bình luận