Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong 1 quãng đường trong 11 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cầ

Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong 1 quãng đường trong 11 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữa ? ( Mức làm của mỗi người là như nhau )

2 bình luận về “Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong 1 quãng đường trong 11 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cầ”

 1. 1 người sửa quãng đường đó trong số ngày là:63×11=693.
  muốn làm trong 7 ngày thì cần số người là:693:7=99.
  muốn làm trong 7 ngày thì cần thêm số người là:99-11=88(người)
                                                                                     Đ/S:88 người.
                     khoa2012
           CHUCBANHOCTOT
   

  Trả lời
 2. $\text{BFF}$
  Một người sửa hết quãng đường đó trong số ngày là
  63 × 11 = 693 (ngày)
  Muốn sửa quãng đường đó trong 7 ngày thì cần thêm số người là:
  (693 ÷ 7) – 63 = 36 (người)
  Đáp số 36 người 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới