Một đội thợ đã gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng trong ba ngày. Ngày đầu đội đã gặt được 30% diện tích đó. Ngày thứ hai gặt

Một đội thợ đã gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng trong ba ngày. Ngày đầu đội đã gặt được 30% diện tích đó. Ngày thứ hai gặt được 60% diện tích còn lại. Hỏi ngày thứ ba đội gặt được bao nhiêu héc-ta?

2 bình luận về “Một đội thợ đã gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng trong ba ngày. Ngày đầu đội đã gặt được 30% diện tích đó. Ngày thứ hai gặt”

 1. Answer
  Số ha mà ngày đầu đội gặt được là 
  1,5 : 100 xx 30 = 0,45 ( ha ) 
  Số ha sau ngày đầu gội còn phải gặt là
  1,5 – 0,45 = 1,05 ( ha )
  Số ha ngày thứ 2 đội gặt được là 
  1,05 : 100 xx 60 = 0,63 ( ha )
  Số ha ngày thứ 3 đội gặt được là
  1,5 – 0,45 – 0,63 = 0,42 ( ha )
  Đáp số : 0,42 ha 

  Trả lời
 2. @Muz
  Ngày đầu, đội đó gặt được là:
      1,5 × 30% = 0,45 (ha)
  Ngày thứ hai đội đó gặt được là:
      (1,5 – 0,45) × 60% = 0,63 (ha)
  Ngày thứ ba đội đó gặt được là:
      1,5 – 0,45 – 0,63 = 0,42 (ha)
             ĐS: 0,42 ha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới