Một đội thợ đã thu hoạch xong 2,4 tấn thóc trong 3 ngày .Ngày đầu hộ thu hoạch được 30% số thóc .Ngày thứ hai hộ thu được 45%

Một đội thợ đã thu hoạch xong 2,4 tấn thóc trong 3 ngày .Ngày đầu hộ thu hoạch được 30% số thóc .Ngày thứ hai hộ thu được 45% số thóc còn lại.Tính số thóc họ thu hoạch được trong mỗi ngày là bao nhiêu tạ
( giúp em với mn)Viết một bình luận

Câu hỏi mới