Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 15 ngày, mức ăn trong mỗi ngày của mọi người như nhau. Vậy số gạo đủ

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 15 ngày, mức ăn trong mỗi ngày của mọi người như nhau. Vậy số gạo đủ cho 150 người ăn số ngày là: ……….

2 bình luận về “Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 15 ngày, mức ăn trong mỗi ngày của mọi người như nhau. Vậy số gạo đủ”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 người ăn trong số ngày là:
  120xx15=1800( ngày )
  Vậy số gạo đủ cho 150 người ăn trong số ngày là:
  1800:150=12( ngày )
  Đáp số: 12 ngày

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số xuất cơm là :
    120 xx 15 = 1800   (xuất cơm)
  Vậy số gạo đủ cho  150   người ăn trong số ngày là :
    1800 : 150 = 12   (ngày)
  Đáp số :   12   ngày
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới