Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo đủ cho 160 người ăn trong 25 ngày. Thực tế đơn vị đã có 200 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo đủ cho 160 người ăn trong 25 ngày. Thực tế đơn vị đã có 200 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?( Mức ăn của mỗi người như nhau)

2 bình luận về “Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo đủ cho 160 người ăn trong 25 ngày. Thực tế đơn vị đã có 200 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ”

 1.                        Bài giải       
  Muốn ăn hết số gạo đó trong 1 ngày cần số người ăn là:
            160 x 25 = 4000 ( người )
  Số gạo dự trữ đó đủ cho đơn vị ăn trong số ngày là:
            4000 : 200 = 20 ( ngày )
                  Đáp số: 20 ngày
  Cho mình xin câu trả lời hay nhất ạ.
  Chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời
 2. Một nguời ăn hết số gạo trong thời gian là:
  160×25=4000 ( ngày) 
  Thực tế có 200 nguời ăn thì số gạo đó ăn trong thời gian là:
  4000:200=20 ( ngày) 
  Đáp số:… 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới