Một đu quay quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây . Vậy đu quay đó quay 8 vòng thì hết bao nhiêu lâu ?

Một đu quay quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây . Vậy đu quay đó quay 8 vòng thì hết bao nhiêu lâu ?

2 bình luận về “Một đu quay quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây . Vậy đu quay đó quay 8 vòng thì hết bao nhiêu lâu ?”

 1. Giải đáp:
   10 phút 8 giây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đu quay đó quay 1 vòng thì trong số thời gian là : 
  6 phút 20 giây : 5 = 1 phút 16 giây
  Đu quay đó quay 5 vòng thì trong số thời gian là : 
  1 phút 16 giây xx 8= 10 phút 8 giây

  Trả lời
 2. Quay 1 vòng thì hết số thời gian là:
  text{6 phút 20 giây : 5 = 1 phút 16 giây}
  Vậy đu quay đó quay 8 vòng thì hết số thời gian là:
  text{1 phút 16 giây × 8 = 10 phút 8 giây}
  Đáp số: text{10 phút 8 giây}

  Trả lời

Viết một bình luận