Một xe khách khởi hành từ thành phố Vinh lúc 8 giờ 30 phút, trai về quê với vận tốc 69,6 km giờ. Tới quê sẽ nghỉ lại 1 giờ 45

Một xe khách khởi hành từ thành phố Vinh lúc 8 giờ 30 phút, trai về quê với vận tốc 69,6 km giờ. Tới quê sẽ nghỉ lại 1 giờ 45 phút rồi quay trở về thành phố Vinh theo vận tốc cũ và thơ tới thành phố Vinh lúc 11 giờ 20 phút. Hỏi quê cách thành phố Vinh bao xa?
Hình như bài này có trên gg
Nhớ vt chữ số kiểu này nhé `4`

2 bình luận về “Một xe khách khởi hành từ thành phố Vinh lúc 8 giờ 30 phút, trai về quê với vận tốc 69,6 km giờ. Tới quê sẽ nghỉ lại 1 giờ 45”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian xe khách đi  cả lúc đi và lúc về là:
  11 giờ 20 phút – 8 giờ 30 phút -1 giờ 30 phút =1 giờ 20 phút
  Thời gian xe khách đi lúc đi từ b về a là:
  1 giờ 20 phút : 2 = 40 phút= 2/3 giờ
   Khoảng cách giữa a và b là:
  69,6 x 2/3= 46,4 (km)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian xe khách đi  cả lúc đi và lúc về là:
                11 giờ 20 phút – 8 giờ 30 phút -1 giờ 30 phút =1 giờ 20 phút
  Thời gian xe khách đi lúc đi từ b về a là:
                   1 giờ 20 phút : 2 = 40 phút
             Đổi 40 phút= 2/3 giờ
   Khoảng cách giữa a và b là:
                           69,6 x 2/3= 46,4 (km)
                                     Đáp số : 46,6 km
         @ngatranthithanh650

  Trả lời

Viết một bình luận