Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ, sau đó quay về A với vận tốc 25 km/giờ, thời gian cả đi lẫn về hết 4 giờ 48 p

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ, sau đó quay về A với vận tốc 25 km/giờ, thời gian cả đi lẫn về hết 4 giờ 48 phút. Tính quãng đường AB.

1 bình luận về “Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ, sau đó quay về A với vận tốc 25 km/giờ, thời gian cả đi lẫn về hết 4 giờ 48 p”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   4 giờ 48 phút + 4,8 giờ
  Tổng vận tốc xe máy đi và quay về từ A đến B là:
  35 + 25 = 60 ( km/giờ )
  Độ dài quãng đường AB là:
  60 x 1,8 = 108 ( km )
  Đáp số: 108 km
  #hoidap247
  # zun

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới