Một xe máy đi từ A lúc 6g15p và đến b lúc 7g45p với vận tốc 45km/h A tính độ dài quãng đường AB B lúc về người đó đi ô tô v

Một xe máy đi từ A lúc 6g15p và đến b lúc 7g45p với vận tốc 45km/h
A tính độ dài quãng đường AB
B lúc về người đó đi ô tô với vận tốc gấp đôi xe máy . Tính thời gian người đó đi từ B về A

2 bình luận về “Một xe máy đi từ A lúc 6g15p và đến b lúc 7g45p với vận tốc 45km/h A tính độ dài quãng đường AB B lúc về người đó đi ô tô v”

 1. a)Thời gian đi từ A đến B là:
  7 giờ 45 phút-6 giờ 15 phút=1 giờ 30 phút
  Đổi:1 giờ 30 phút=1 giờ+$\frac{1}{2}$ =1 giờ+0,5 giờ=1,5 giờ
  Quãng đường AB là:
  1,5 giờ x 45=67,5(km)
  b)Vận tốc ô tô là:
  45×2=90(km/h)
  Thời gian đi từ B đến A là:
  67,5:90=0,75(giờ)
  Đáp số:a)67,5 km
               b)0,75 giờ
  $#Noobs4676$

  Trả lời

Viết một bình luận