một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 45 phút với vận tốc 72 km/ giờ .Đến 11 giờ 15 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vậ

một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 45 phút với vận tốc 72 km/ giờ .Đến 11 giờ 15 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 108 km/giờ. Hỏi : a.Ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ? b.Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km?

1 bình luận về “một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 45 phút với vận tốc 72 km/ giờ .Đến 11 giờ 15 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vậ”

 1. a) Thời gian đi từ A đến B là:
  11 giờ 15 phút – 8 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút
  Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ 
  Số km xe máy đi được trong 2,5 giờ là:
  72 x 2,5 = 180 ( km )
  Hiệu vận tốc hai xe là:
  108 – 72 = 36 ( km/giờ )
  Thời gian ô tô  đuổi kịp xe máy là :
  108 : 36 = 3 ( giờ )
  Ô tô đuổi kịp xe máy lúc
  11 giờ 15 phút + 3 giờ = 14 giờ 15 phút 
  b) Ta có : Quãng đường của 2 xe đi đến chỗ gặp nhau từ A bằng quãng đường của ô tô đi được trong 3 giờ
   Chỗ gặp nhau cách A số km là : 
  108 x 3 = 324(km)

  Trả lời

Viết một bình luận