Một xe máy đi từ tỉnh A lúc 7g15p và đến tỉnh B lúc 10g45p với vận tốc 40km/h A tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B B lúc

Một xe máy đi từ tỉnh A lúc 7g15p và đến tỉnh B lúc 10g45p với vận tốc 40km/h
A tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B
B lúc về người đó đi ô tô với vận tốc nhanh hơn vận tốc xe máy 30km/h . Tính thời gian người đó đi ô tô từ tỉnh B về tỉnh A

2 bình luận về “Một xe máy đi từ tỉnh A lúc 7g15p và đến tỉnh B lúc 10g45p với vận tốc 40km/h A tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B B lúc”

 1. A. Thời gian đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:
  10 giờ 45 phút – 7 giờ 15 phút = 3 giờ 30 phút
  3 giờ 30 phút = 3,5 giờ 
  Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:
  40 × 3,5 = 140 ( km )
  B. Vận tốc đi từ tỉnh B về tỉnh A là:
  30 + 40 = 70 ( km/giờ)
  Thời gian người đó đi ô tô từ tỉnh B về tỉnh A:
  140 : 70 = 2 ( giờ )
      Đáp số:  A. 140 km
                     B. 2 giờ

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Thời gian xe đi là:
  1045′−715′=330′
  Quãng đường là:
  3,5×40
  b) Đi ô tô người đó đi từ tỉnh B về A hết:
  140:(40+30)

  Trả lời

Viết một bình luận