Một gia đình có hai vợ chồng và 2 con . Mức thu nhập hàng tháng tính theo đầu người là 900000 đồng . Hỏi cũng mức thu nhập đó

Một gia đình có hai vợ chồng và 2 con . Mức thu nhập hàng tháng tính theo đầu người là 900000 đồng . Hỏi cũng mức thu nhập đó, một gia đình khác chỉ có một con thì mức thu nhập theo đầu người là bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “Một gia đình có hai vợ chồng và 2 con . Mức thu nhập hàng tháng tính theo đầu người là 900000 đồng . Hỏi cũng mức thu nhập đó”

 1. Bài giải:
  Mỗi tháng số thu nhập của gia đình đó là:
  900000×(2+2)=3600000 (đồng)
  Cùng mức thu nhập đó, một gia đình khác chỉ có một con thì mức thu nhập theo đầu người là:
  3600000:(4-1)=1200000 (đồng)
  Đáp số: 1200000 đồng
  @TraSua08

  Trả lời
 2.                     Giải:
  Tổng số thu nhập của gia đình đó mỗi tháng là:
         900 000 xx (2+2)=3 600 000(đ)
  Nếu gia đình đó chỉ có 1 con thì mức thu nhập theo đầu người là:
        3 600 000: (4-1)=1 200 000(đ)
        Đáp số: 1 200 000 đ
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới