Một hình chữ nhật có chiều dài 2m chiều rộng 1,5m chiều cao 1,2m vậy thể tích là A) 3,6m3 B) 36m3 C) 4,7m3

Một hình chữ nhật có chiều dài 2m chiều rộng 1,5m chiều cao 1,2m vậy thể tích là
A) 3,6m3
B) 36m3
C) 4,7m3Viết một bình luận