một hình chữ nhật có chiều dài 5/4 m ,chiều rộng 3/4 m. Tìm tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật đó

một hình chữ nhật có chiều dài 5/4 m ,chiều rộng 3/4 m. Tìm tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật đó

2 bình luận về “một hình chữ nhật có chiều dài 5/4 m ,chiều rộng 3/4 m. Tìm tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật đó”

  1. Tỷ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật là :
    $\dfrac{3}{4}$ : $\dfrac{5}{4}$ = 0,6 $\times$ 100 = 60 %
    Đáp số : 60 %
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới