Một hình chữ nhật có chiều dài là 115m. Nếu tăng chiều rộng 13m và giảm chiều dài 26m thì mảnh đất trở thành hình vuông. Tính

Một hình chữ nhật có chiều dài là 115m. Nếu tăng chiều rộng 13m và giảm chiều dài 26m thì mảnh đất trở thành hình vuông. Tính chiều rộng hình chữ nhật đó ?

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có chiều dài là 115m. Nếu tăng chiều rộng 13m và giảm chiều dài 26m thì mảnh đất trở thành hình vuông. Tính”

Viết một bình luận