Một hình chữ nhật có chu vi 42 cm, chiều rộng 8cm.Vậy chiều dài là:

Một hình chữ nhật có chu vi 42 cm, chiều rộng 8cm.Vậy chiều dài là:

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có chu vi 42 cm, chiều rộng 8cm.Vậy chiều dài là:”

 1.                  Giải:
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
        42:2=21(cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
        21-8=13(cm)
        Đáp số: 13cm
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới