Một hình chữ nhật có chu vi 60m.Nếu giữ nguyên chiều dài và tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng thêm 36m2.Tính diện tí

Một hình chữ nhật có chu vi 60m.Nếu giữ nguyên chiều dài và tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng thêm 36m2.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới