một hình chữ nhật có đáy là hình vuông; diện tích 144cm2 và có diện tích toaàn phần gấp 5 lần diện tích đáy đó. tính chiều ca

một hình chữ nhật có đáy là hình vuông; diện tích 144cm2 và có diện tích toaàn phần gấp 5 lần diện tích đáy đó. tính chiều cao hình hộp chữ nhật đó. giúp mình đi đang vội quá ạ>o<Viết một bình luận

Câu hỏi mới