Một hình chữ nhật có diện tích bằng 640 cm2 và biết 1/2 chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Hãy tính chu vi hình chữ nhật đó

Một hình chữ nhật có diện tích bằng 640 cm2 và biết 1/2 chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Hãy tính chu vi hình chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới