một hình chữ nhật có diện tích là 50 xăng-ti-mét vuông . Nếu giảm chiều rộng đi 10% và tăng chiều dài thêm 15% thì diện tích

một hình chữ nhật có diện tích là 50 xăng-ti-mét vuông . Nếu giảm chiều rộng đi 10% và tăng chiều dài thêm 15% thì diện tích mới là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới