một hình hộp chữ nhật có chiều cao 4 dm , chiều dài hơn chiều rộng 3 dm , chiều rộng bằng 1/4 chiều cao . Tính diện tích toàn

một hình hộp chữ nhật có chiều cao 4 dm , chiều dài hơn chiều rộng 3 dm , chiều rộng bằng 1/4 chiều cao . Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới