: Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 4dm, chiều dài hơn chiều rộng 3dm, chiều rộng bằng ¼ chiều cao. Tính diện tích toàn phần

: Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 4dm, chiều dài hơn chiều rộng 3dm, chiều rộng bằng ¼ chiều cao. Tính diện tích toàn phần hình chữ nhật đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới