Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 3cm. Một hình lập phương có cạnh 4cm. Hỏi diện tích toàn ph

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 3cm. Một hình lập phương có cạnh 4cm. Hỏi diện tích toàn phần hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới