một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1,8m chiều rộng kém chiều dài là 0,6m chiều cao bằng trung bình cộng của hai chiều dài

một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1,8m chiều rộng kém chiều dài là 0,6m chiều cao bằng trung bình cộng của hai chiều dài và chiều rộng.tính thể tích hình hộp đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới