Một hình hộp chữ nhật có chu vi mặt đáy là 18dm, chiều dài là 5dm và chiều cao là 3dm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó

Một hình hộp chữ nhật có chu vi mặt đáy là 18dm, chiều dài là 5dm và chiều cao là 3dm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó

2 bình luận về “Một hình hộp chữ nhật có chu vi mặt đáy là 18dm, chiều dài là 5dm và chiều cao là 3dm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó”

 1. Nửa chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật đó là : 
  18 : 2 = 9 ( dm )
  Chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó là : 
  9 – 5 = 4 (dm )
  Thể tích hình hộp chữ nhật đó là :
  4 xx 5 xx 3 = 60 ( dm^3 )
                   ĐS : 60 dm^3
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 60dm^3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi mặt đáy là:
            18:2=9(dm)
  Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:
            9-5=4(dm)
  Thể tích hình hộp chữ nhật là:
            5xx4xx3=60(dm^3)
                        Đáp số: 60dm^3
  _______________________________________
  Áp dụng:
  V=axxbxxc
  Trong đó: V là thể tích hình hộp chữ nhật
                    a là chiều dài
                    b là chiều rộng 
                    c là chiều cao

  Trả lời

Viết một bình luận