một hình hộp chữ nhật có dài = 9cm , rộng = 6cm diện tích xung quanh 150 cm ² tính chiều cao

một hình hộp chữ nhật có dài = 9cm , rộng = 6cm
diện tích xung quanh 150 cm ² tính chiều caoViết một bình luận

Câu hỏi mới