Một hình hộp chữ nhật có diện tích dáy bằng 40cm ².Chiều dài hơn chiều cao 4cm, chiều cao bằng 1/2 chiều dài.Diện tích toàn p

Một hình hộp chữ nhật có diện tích dáy bằng 40cm ².Chiều dài hơn chiều cao 4cm, chiều cao bằng 1/2 chiều dài.Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:Viết một bình luận