Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 4,8m2 , chiều dài là 2,5m , chiều rộng 1,5m.Tính chiều cao ( cần gấp ạ )

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 4,8m2 , chiều dài là 2,5m , chiều rộng 1,5m.Tính chiều cao ( cần gấp ạ )Viết một bình luận

Câu hỏi mới