Một hình hộp có diện tích xung quanh là 315cm², chiều cao 7,5cm , chiếc dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích toàn phần của

Một hình hộp có diện tích xung quanh là 315cm², chiều cao 7,5cm , chiếc dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đoViết một bình luận

Câu hỏi mới