một hình lập phương có cạnh 3cm. Tính : a) Diện tích xung quanh của hình lập phương b) Diện tích toàn phần của hình lập phươn

một hình lập phương có cạnh 3cm. Tính :
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương

2 bình luận về “một hình lập phương có cạnh 3cm. Tính : a) Diện tích xung quanh của hình lập phương b) Diện tích toàn phần của hình lập phươn”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
  3xx3xx4=36(cm^2)
  b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
  3xx3xx6=54(cm^2)
  Đáp số: a)36cm^2
                b)54cm^2

  Trả lời

Viết một bình luận