Một hình lập phương có cạnh 5cm nếu tăng 2 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần tăng lên bao nhiêu lần

Một hình lập phương có cạnh 5cm nếu tăng 2 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần tăng lên bao nhiêu lầnViết một bình luận

Câu hỏi mới