Một hình lập phương có cạnh 7 cm . Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 4 lần . Hỏi diện tích toàn phần của hình lập phương

Một hình lập phương có cạnh 7 cm . Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 4 lần . Hỏi diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên mấy lần ?Tại sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới