một hình lập phương có chu vi đấy là 18 cm.Tính diện tích xung quanh,diện tích toàn phần hình lập phương đó. giúp tui vs

một hình lập phương có chu vi đấy là 18 cm.Tính diện tích xung quanh,diện tích toàn phần hình lập phương đó.
giúp tui vsViết một bình luận

Câu hỏi mới