Một hình lập phương có diện tích 240cm2. Tính thể tích hình lập phương đó.

Một hình lập phương có diện tích 240cm2. Tính thể tích hình lập phương đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới