Một hình lập phương có diện tích toàn phần hơn diện tích xung quanh là 200dm2 . Tính A Cạnh của hình lập phương B Tính chu

Một hình lập phương có diện tích toàn phần hơn diện tích xung quanh là 200dm2 . Tính
A Cạnh của hình lập phương
B Tính chu vi đáy của hình lập phươngViết một bình luận

Câu hỏi mới