một hình lập phương có diện tích toàn phần là 1,5 m2. độ dài một cạnh hình lập phương đó là?

một hình lập phương có diện tích toàn phần là 1,5 m2. độ dài một cạnh hình lập phương đó là?Viết một bình luận

Câu hỏi mới