một hình lập phương có diện tích xung quanh là 100cm vuông thì cạnh của hình lập phương đó là

một hình lập phương có diện tích xung quanh là 100cm vuông thì cạnh của hình lập phương đó làViết một bình luận

Câu hỏi mới