một hình lập phương có diện tích xung quanh là 256 cm2 .Tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương đó

một hình lập phương có diện tích xung quanh là 256 cm2 .Tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương đó

2 bình luận về “một hình lập phương có diện tích xung quanh là 256 cm2 .Tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương đó”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích 1 mặt của hình lập phương là :
         256 : 4 = 64 (cm^2)
  Độ dài 1 cạnh của hình lập phương là :
  Gọi độ dài 1 cạnh của hình lập phương = a
  a xx a = 64cm
          a = 8cm
  ⇒ 8cm xx 8cm = 64cm
  Diện tích toàn phần hình lập phương là :
          8 xx 8 xx 6 = 384 (cm^2)
  Thể tích hình lập phương là :
          8 xx 8 xx 8 = 512 (cm^3)
                    Đáp số : diện tích toàn phần 384cm^2
                                   thể tích 512cm^3
  Công thức :
  Stp = a xx a xx 6
  V = a xx a xx a
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời
 2. Diện tích một mặt hình lập phương là :
  256 : 4 = 64 ( cm^2 )
  64 = 8 xx 8
  Vậy cạnh hình vuông là 8 cm
  Diện tích toàn phần hình lập phương đó là :
  8 xx 8 xx 6 = 384 ( cm^2 ) 
  Thể tích hình lập phương đó là :
  8 xx 8 xx 8 = 512 ( cm^3 )
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới