Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 64cm vuông . tính độ dài cạnh của hình lập phương đó

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 64cm vuông . tính độ dài cạnh của hình lập phương đóViết một bình luận

Câu hỏi mới