Một hình lập phương và một hình chữ nhật có thể tích bằng nhau. Cạnh của hình lập phương bằng chiều cao của hình hộp chữ nhật

Một hình lập phương và một hình chữ nhật có thể tích bằng nhau. Cạnh của hình lập phương bằng chiều cao của hình hộp chữ nhật. Đáy hình hộp chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng 10cm. a) Tính diện tích xug quanh của hình hộp chữ nhật. b)Tính thể tích hình lập phương.Viết một bình luận

Câu hỏi mới