Một hình tam giác có đáy `20,5m`.Nếu giảm `4,7m` thì diện tích sẽ giảm `35,72m` vuông.Tính diện tích tam giác lúc đầu. NHANH

Một hình tam giác có đáy `20,5m`.Nếu giảm `4,7m` thì diện tích sẽ giảm `35,72m` vuông.Tính diện tích tam giác lúc đầu.
NHANH + ĐÚNG + DỄ HIỂU = HAY NHẤTViết một bình luận

Câu hỏi mới