một hình tam giác có diện tích 224,36 dm2 và đáy là 28,4 dm. Tính chiều cao của hình tam giác

một hình tam giác có diện tích 224,36 dm2 và đáy là 28,4 dm. Tính chiều cao của hình tam giácViết một bình luận

Câu hỏi mới