Một hình tam giác có diện tích bằng 40,85 m2, đáy của hình tam giác bằng 9,5m. Tính chiều cao của hình tam giác đó

Một hình tam giác có diện tích bằng 40,85 m2, đáy của hình tam giác bằng 9,5m. Tính chiều cao của hình tam giác đó

2 bình luận về “Một hình tam giác có diện tích bằng 40,85 m2, đáy của hình tam giác bằng 9,5m. Tính chiều cao của hình tam giác đó”

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Chiều cao của hình tam giác đó là: 
    h = (S xx 2) : a = (40,85 xx 2) :9,5 = 43/5 = 8,6 (m)
    Đ/s: 8,6 m

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới