Một hình tam giác có độ dài đáy 5,5 dm nếu tăng độ dài đáy lên 30 cm thì diện tích tăng lên 6,45 dm². tính diện tích tam giác

Một hình tam giác có độ dài đáy 5,5 dm nếu tăng độ dài đáy lên 30 cm thì diện tích tăng lên 6,45 dm². tính diện tích tam giác đóViết một bình luận