Một hình thang có diện tích 108cm vuông, chiều cao 9cm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang biết độ dài đáy bé bằng 5/7 đáy lớn.

Một hình thang có diện tích 108cm vuông, chiều cao 9cm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang biết độ dài đáy bé bằng 5/7 đáy lớn.
Giúp mik bài này với ạ mik đang cần gấp

2 bình luận về “Một hình thang có diện tích 108cm vuông, chiều cao 9cm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang biết độ dài đáy bé bằng 5/7 đáy lớn.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng hai đáy:
  108 xx 2 : 9 = 24 ( cm )
  Đáy lớn:
  24 : ( 5 + 7 ) xx 7 = 14 ( cm)
  Đáy bé:
  24 – 14 =10 ( cm )
  Đ/S:……….

  Trả lời
 2. $\text{ Tổng hai đáy là :}$
  $\text{ 108 x 2 : 9 = 24 ( cm )}$
  $\text{ Đáy lớn là :}$
  $\text{ 24 : ( 5 + 7 ) x 7 = 14 ( cm)}$
  $\text{ Đáy bé là :}$
  $\text{ 24 – 14 =10 ( cm )}$
  $\text{ Đáp số: đáy lớn : 14 cm ; đáy bé : 10 cm}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới