Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm. Chiều cao hình thang bằng 1/2 đáy lớn. Tính diện tích hình thang đ

Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm. Chiều cao hình thang bằng 1/2 đáy lớn. Tính diện tích hình thang đó.

2 bình luận về “Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm. Chiều cao hình thang bằng 1/2 đáy lớn. Tính diện tích hình thang đ”

 1. CHiều cao của hình thang đó là :
          64 xx 1/2 = 32 ( c m)
  Diện tích của hình thang đó là :
           (26 + 64)/2 xx 32 = 1440 ( cm^2)
                     ĐÁp số : 1400 cm^2
  @ Áp dụng :
  Diện tích hìh thang = ( Đấy lớn + Đáy bé ) : 2 xx Chiều cao
   

  Trả lời

Viết một bình luận