Một hình thang đáy lớn là 12cm, đáy bé kém đáy lớn 2,4cm và kém chiều cao 0,4cm. Diện tích hình thang là: A. 108cm2 B. 134c

Một hình thang đáy lớn là 12cm, đáy bé kém đáy lớn 2,4cm và kém chiều cao 0,4cm.
Diện tích hình thang là:
A. 108cm2 B. 134cm2 C. 156cm2 D. 216cm2

2 bình luận về “Một hình thang đáy lớn là 12cm, đáy bé kém đáy lớn 2,4cm và kém chiều cao 0,4cm. Diện tích hình thang là: A. 108cm2 B. 134c”

 1. Đáy bé là :
  12-2,4=9,6(cm)
  Chiều cao là :
  9,6+0,4=10(cm)
  Diện tích hình thang là :
  (12+9,6)xx10:2=108(cm^2)
  => Chọn A
  color{skyblue}{Cow}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  ->A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé hình thang đó là :
         12 – 2,4 = 9,6 ( cm )
  Chiều cao hình thang đó là :
      9,6 + 0,4 = 10 ( cm )
  Diện tích hình thang đó là :
       ((12+9,6)xx10)/2 = 108 ( cm^2)
  -> A . 108 cm^2
  ~~~
  S = ((a+b)xxh)/2
  ~nhungan~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới