Một hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 30cm, độ dài đường chéo thứ hai bằng 5/6 độ dài đường chéo thứ nhất. Tính S hì

Một hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 30cm, độ dài đường chéo thứ hai bằng 5/6 độ dài đường chéo thứ nhất. Tính S hình thoi đó?

2 bình luận về “Một hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 30cm, độ dài đường chéo thứ hai bằng 5/6 độ dài đường chéo thứ nhất. Tính S hì”

 1. Độ dài đường chéo thứ hai là:
  30 xx 5/6 = 25 ( cm )
  S hình thoi là:
  (30 xx 25)/2 = 375 ( cm^2 )
  Đ/s: 375 cm^2
  __________________________________
  Công thức:
  S = (d1 xx d2)/2
  Trong đó:
  S = diện tích
  d1 = đường chéo 1
  d2 = đường chéo 2
  @ma
   

  Trả lời

Viết một bình luận